6 Şubat 2013 Çarşamba

Ankara Yenimahalle Yakacıkta arsa satış ihalesi


Ankara Yenimahalle Yakacıkta arsa satış ihalesi

Ankara Yenimahalle Yakacıkta arsa satış ihalesi


06 Şubat 2013 Çarşamba 13:50

Ankara Yenimahalle Yakacık'ta arsa satış ihalesi

Ankara Yenimahalle Belediyesi Yakacık bölgesinde bazı taşınmaz arsalar için kapalı teklif usulü ile 21.02.2013 Perşembe günü ihale ile satışa çıkaracak
Mülkiyeti Ankara Yenimahalle Belediyesine ait olan Yakacık bölgesinde bazı taşınmazlar kapalı teklif usulü ile 21.02.2013 Perşembe günü ihale ile satışı gerçekleştirilecek.
Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan ihale bilgilerine göre;
TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR
Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda mevkii, ada-parsel, m² si, emsali, cinsi, geçici teminatı, muhammen bedeli, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü Arttırma” ile mülkiyeti satılacaktır.
2 - İhale 21/02/2013 Perşembe günü saat 14.15’den itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında (4.kat) toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.
3 - Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülüp 250,00 ¨. karşılığında temin edilebilir.
4 - İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.
İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga, kdv, resmi vergi, harç, gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.
5 - İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;
5-1) İhaleye girmek isteyen;
a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d) Geçici teminatı yatırmış olmaları,
e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
6 Şubat 2013 Tarihli ve 28551 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ilanın detaylarını görmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

ANKARA YENİMAHALLE BELEDİYESİ TAŞINMAZ İHALESİ DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

Haber : Emlak Pencerem